W ramach pomocy Unijnej otrzymaliśmy dotacje:

dla rozwoju Mazowsza

Projekt pod nazwą:

„Poprawa konkurencyjności firmy Fol-Druk z Płocka poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych technologii, które wpłyną na rozszerzenie oferty o nowe i znacząco ulepszone produkty”

 

Beneficjent : "FOL-DRUK" Stanisław Szczechowicz Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu :  

2 139 036,42 

Wartość dofinansowania :       

 659 101,47 

Okres realizacji projektu :       

Od: 2015-01-01 Do: 2015-06-30


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2007-2013 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

 

Projekt pod nazwą:

„Istotny wzrost konkurencyjności firmy "FOL-DRUK" poprzez zakup ultranowoczesnych maszyn drukarskich i rozszerzenie oferty produktowej”

 

Beneficjent :             „FOL-DRUK” Stanisław Szczechowicz Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu :  

5 100 000,00 

Wartość dofinansowania :       

1 989 000,00 zł

Okres realizacji projektu :       

2011-07-31 – 2012-10-31

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Adres

ul. Graniczna 44A
09-407 Płock

E-mail

zamowienia@fol-druk.pl

Telefon

+48(24) 367 38 14

© 2017 FOL-DRUK FLEXO - All Rights Reserved