Fol-Druk Flexo

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY

Celem naszej firmy jest stworzenie infrastruktury i standardów jakościowych, które umożliwią produkcję opakowań z tworzyw sztucznych dla branży spożywczej, higienicznej i przemysłowej.

Głównym celem jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów z wyżej wymienionych branż, przy stałym wzroście opłacalności finansowej prowadzonych działań, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienie o bezpieczeństwie, legalności i jakości produkowanych opakowań.

Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości naszych działań poprzez:

  • pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa gwarantującego dostępność zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów jakościowych,
  • stałe podnoszenie świadomości jakościowej, higienicznej naszych pracowników oraz satysfakcji z pracy w naszej firmie,
  • eliminowanie zagrożeń obniżających bezpieczeństwo zdrowotne naszych wyrobów poprzez stosowanie zasad GMP/GHP, spełnienie wymagań prawnych oraz Standardu BRCGS Packaging Materials wyd.6,
  • pełny nadzór nad środkami pracy oraz sukcesywną modernizację wyposażenia technicznego,
  • monitorowanie, pomiar i doskonalenie prowadzonych procesów,
  • ciągłe doskonalenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów zostały potwierdzone certyfikatami

ISO 9001:2015 oraz BRC GS Packaging Materials v6