Fol-Druk Flexo

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytania ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Działanie 3.3
Innowacje w MŚP
Tytuł projektu : Wdrożenie nowego sposobu wytwarzania opakowań w technologii fleksograficznej oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej jako efekt wdrożenia prac B+R w firmie Fol – Druk Flexo.

Zamawiający

FOL – DRUK FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GRANICZNA 44A , 09-407 Płock
NIP : 7740014445 , REGON 610057746